•    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Slide 6
 • Slide 1

  Welcome  To  PP.Engineering  2015 Co., Ltd.

 • Slide 8
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 7
 • Slide 9

ตอกเสาเข็มแบบไมโครไพล์


งานตอกเสาเข็มแบบไมโครไพล์ 

เสาเข็มไมโครไพล์มีลักษณะเป็นแท่งตัน มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีต ผลิตโดยใช้กรรมวิธีหล่อแบบพิเศษ ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง มีขนาดหน้าตัดยาว 20 เซนติเมตร มีความยาวต่อท่อน 1.5 เมตร โดยจะทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นชนิดพิเศษซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วไม่มีอุปสรรคแม้งานจะอยู่ในที่แคบ พื้นที่ข้างเคียงได้รับความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย ทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องหน้างานเลอะเทอะจากดิน หมดปัญหาเรื่องค่าทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

เสาเข็มไมโครไพล์เหมาะสำหรับงานประเภทไหน ?  

เหมาะสำหรับงานฐานรากงานที่มีพื้นที่จำกัด เช่น งานต่อเติมบ้านและโรงงาน,งานเสริมฐานรากตัวอาคารให้มั่นคง,ต่อเติมโรงงาน,ปรับปรุงโครงสร้างและงานที่ต้องการความเร็วในการตอกและความสะอาดของหน้างาน

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

บริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ งานเสาเข็มตอก ปั้นจั่นเล็ก โดยทีมวิศวกร

ผู้ให้บริการตอกเสาเข็มด้วยระบบเข็มตอกปั้นจั่นเล็กหรือระบบไมโครไพล์ (Micropile) ดำเนินการโดยวิศวกรผู้ชำนาญและบริการงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมระบบโยธา เช่นงานออกแบบ งานบริการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรม